Kavikulaguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya (University), Act 1997

 

Tadartha Yogshastra & Ayurved Adhyayan Mandala (Adhoc Board of Studies) Year 2013-2014

Sr. No. Sub Section Image Name Position
7. Adhoc

Dr. Madhusudan Penna
Dean, Faculty of Indian Religion, Philosophy and Culture,
KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur.
Adhyaksha
  Adhoc   Dr. Anil Karwande
256, Shivaji Nagar,
Nagpur.
Sadasya
  Adhoc

Dr. Lalita Namjoshi
K. J. Somaiya Bhartiya Sanskriti Peetham, Management Institute, Third Floor, Somaiya campus, Vidhyavihar, Mumbai-77
Sadasya
  Adhoc   Shri. D. Y. Moon
Bhimnagar, Galli No. 2,
Rameshwari Road,
Nagpur
Sadasya
  Adhoc   Shri. Ravindra Deshmukh
Dr. Panjabrao Deshmukh Yog Mahavidhyalaya, Uday Colony, Chandurbazar, Dist. Amravati-04
Sadasya
  Adhoc   Sau. Jayashri Pendharkar,
Ahartadhyna, Sims Hospital,
Bajaj Nagar,
Nagpur.
Sadasya
  Adhoc   Dr. Arun Khodaskar,
13, Dattavihar Colony,
Dasara Maidan (West),
Amravati.
Sadasya
  Adhoc   Dr. Vijay Joshi
Near Gajanan Maharaj Mandir, Dharmpeth, Zenda Chouk,
Nagpur
Sadasya
  Adhoc   Dr. Veena Londhe,
Manad Professor, (Dr. S. A. Dange Chair), Dept. of Sanskrit, Mumbai Vidhyapeeth, Vidhya Nagari, Kalini,
Mumbai-98
Sadasya
  Adhoc

Dr. Kalapini Agasti
Assistant Professor, Kavikulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek
Sadasya