Kavikulaguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya (University), Act 1997

 

Tadartha Prashaskiya Seva Adhyayan Mandala (Adhoc Board of Studies) Year 2013-2014

Sr. No. Sub Section Image Name Position
6 Adhoc

Dr. Madhusudan Penna
Dean, Faculty of Indian Religion, Philosophy and Culture,
KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur.
Adhyaksha
  Adhoc

Dr. Veena Ganu
Assistant Professor,
Kavikulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek
Sadasya
  Adhoc   Dr. Manish Wankhede
Dept. of English
Dhanwate National College, Congress Nagar, Nagpur.
Sadasya
  Adhoc   Dr. Shyam Koreti
Assistant Professor,
Dept. of History, R.T.M. Nagpur Vidhyapeeth, Nagpur.
Sadasya
  Adhoc   Dr. M. S. Kashikar
113, Near Shivaji Nagar Garden, Nagpur.
Sadasya
  Adhoc   Dr. Subhash Toshniwal
R.S. Mundle, Dharmpeth Kala & Vanijya Mahavidhyalaya, Dharmpeth, Nagpur.
Sadasya
  Adhoc   Dr. Jitendra Wasnik
Dept. of Lokprashasan,
R.T.M. Nagpur Vidhyapeeth,
Nagpur.
Sadasya
  Adhoc

Shri. Parag Joshi
Assistant Professor,
Kavikulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek
Sadasya