Kavikulaguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya (University), Act 1997

 

Tadartha Vedang Jyotish & Vastushastra Adhyayan Mandala (Adhoc Board of Studies) Year 2013-2014

Sr. No. Sub Section Image Name Position
1 Adhoc

Dr. Krishnakumar Pandey
Dean, Faculty of Ancient Indian Sciences and Fine Arts,
KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur.
Adhyaksha
Adhoc

Dr. Prasad Gokhale
Assistant Professor,
Kavikulguru Kalidas Sanskrit University,
Ramtek
Sadasya
Adhoc

Shri. Dinkar Marathe
Assistant Professor,
Kavikulguru Kalidas Sanskrit University, Ramtek
Sadasya
 4 Adhoc   Dr. Ujjwala Chakradev
Smt. Manoramabai Mundle College of Architecture, LAD College campus, Seminari Hills, Nagpur-06
Sadasya
Adhoc   Dr. Yashwant Maggirwar
Krupa-11, Baba Hardas Nagar, Ishanya Shreyanagar, Aurangabad-05
Sadasya
Adhoc   Shri. Shivprasad Varma
2/5, South Tukoganj,
In front Surya Apartment,
Indor.
Vishesh Amantrit
 7 Adhoc   Shri. Devavrat Boot
4-A, Pranesh Apartment,
S.A. Road, Laxmi Nagar,
Nagpur
Vishesh Amantrit
Adhoc   Shri. Prasanna Mujumdar
C/o. Shri. Mangesh Prakashan,
23, Navi Ramdaspeth
Nagpur.
Vishesh Amantrit